All posts by Antoni Pla

El Parlament de Catalunya dóna ple suport a la celebració de l’Any Internacional de l’Estadística

El Parlament de Catalunya dóna ple suport a la celebració de l’Any Internacional de l’Estadística

Avui dimecres, 10 d’abril, el Parlament de Catalunya ha emès una Declaració mitjançant la qual s’ha adherit “a l’objectiu de promoure el coneixement de la importància que té l’Estadística en la vida quotidiana. Aquesta commemoració -conclou la Declaració- hauria de servir per a encoratjar les institucions i les persones que en fan ús aplicar-la per a millorar el benestar dels ciutadans i del conjunt de la societat“. Trobareu aquí el text íntegre de la Declaració i en aquesta pàgina del web del Parlament la nota emesa pel seu Departament de Comunicació, juntament amb algunes fotografies de l’acte. També hi ha disponible un vídeo

El Parlament de Catalunya emetrà una Declaració Institucional amb motiu de l’Any Internacional de l’Estadística

El Parlament de Catalunya emetrà una Declaració Institucional amb motiu de l’Any Internacional de l’Estadística

L’acte es celebrarà a les 16h del proper dimecres, dia 10 d’abril. Hi assistirà entre el públic convidat una representació reduïda de la nostra Societat i altres societats i institucions afins, les universitats i l’Idescat, entre d’altres. Després de la lectura de la Declaració està prevista una breu reunió al despatx de la Presidenta del Parlament. Més endavant el Parlament celebrarà una Jornada, també amb motiu de l’Any Internacional de l’Estadística, a la que podrà assistir un grup més nombrós de persones. La Declaració ha estat proposada per la totalitat dels grups parlamentaris: Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), socialista (SOC), Partit Popular de Catalunya (PPC), Inciciativa per […]

La UB entrevista Olga Julià, membre de la SCE

La UB entrevista Olga Julià, membre de la SCE

El número 59 (març de 2013) de la revista La Universitat UB dedica un reportatge de quatre pàgines a l’Any Internacional de l’Estadística. Consulteu-lo aquí (pàgina 10 i següents). Destaca l’entrevista a Olga JULIÀ, Professora del Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística de la UB i membre de la nostra societat. Per als que patim de calvície i hem llegit coses com ara aquesta, l’explicació de l’Olga és molt tranquil·litzadora. Addicionalment, el reportatge mostra diversos exemples d’estudis recents de la UB en diferents àrees de coneixement en les quals l’estadística té un paper rellevant: bioestadística (Julio Rozas), economia (Jordi Suriñach) i climatologia (Maria del Carme Llasat).