Daily Archives: 9 octubre, 2014

La SCE organitza la Segona Jornada sobre Estadística i BIG DATA

La SCE organitza la Segona Jornada sobre Estadística i BIG DATA

Dimarts, 14 d’octubre Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB Montalegre, 5 – 08001 Barcelona Inscriu-te aquí     L’eclosió de les TIC ha permès els darrers anys l’aparició de grans conjunts de dades, enormes a una escala fins ara inimaginable. Big Data (o dades massives) ha obert una porta nova al món fascinant de les dades i de la seva anàlisi. La disponibilitat de recursos informàtics i d’algorismes molt eficients ens permeten afrontar un dels reptes tecnològics i científics més avançats: obtenir informació ordenada i sistemàtica d’aquests grans magatzems de dades i descriure, explicar i predir bona part del nostre comportament i de tots aquells fenòmens que ens envolten. Amb l’ajuda […]