Monthly Archives: novembre 2016

Presentació de Candidatures a la Junta Directiva de la SoCE

El passat dia 26, va finalitzar el termini per a la presentació de candidatures a l’elecció de càrrecs de la Junta Directiva de la SoCE, convocada el proper 14 de desembre. Només s’ha presentat la candidatura següent:Candidatura de Rosa Lamarca Membres de la candidatura i càrrecs: Presidenta: Rosa LAMARCA Secretari: Pepus DAUNIS i ESTADELLA Tresorer: Francesc PERIS Vocals: Lesly ACOSTA, Llorenç BADIELLA, Martí CASALS i Núria PÉREZ