Recommendations to Funding Agencies for Supporting Reproducible Research

Així com els estadístics juguem un paper destacat en la producció d’investigació reproduïble, cada vegada més també les publicacions científiques i els organismes posen un major èmfasi en la investigació reproduïble.

L’American Statistical Association ha desenvolupat un document d’orientació que proporciona a agències d’ajuts a la investigació suggeriments per a la forma en què poden ajudar a donar suport a la investigació reproduïble. Donant a conèixer la feina d’estadístics destacats i el valor de l’estadística per a la ciència, el document puja també el perfil i remarca la veu dels estadístics.

El document “Recommendations to Funding Agencies for Supporting Reproducible Research“, comença diferenciant entre dos termes mal usats sovint: reproduïble i replicable. A continuació, s’enumeren els principis clarament definits que han de seguir les “millors pràctiques en relació a la reproductibilitat i també s’aborden diferents barreres que existeixen en la investigació.

Podeu trobar més informació a la següent pàgina web