Assemblea Fundacional de la Societat Catalana d’Estadística

Assemblea Fundacional de la Societat Catalana d’Estadística

El passat dia 4 de febrer de 2009, a les 18:00 hores, es va celebrar a l’Institut d’Estadística de Catalunya l’Assemblea Fundacional de la Societat Catalana d’Estadística. Hi van participar 67 persones.

Fundacional

Un cop constituïda la Mesa de l’Assemblea (President i Secretari), es va informar sobre la Proposta d’Estatuts.

Es van presentar i votar diverses esmenes i, finalment, es van aprovar els Estatuts de la Societat per unanimitat dels presents.

A continuació es va votar els candidats a ocupar els llocs de la Junta Gestora que ha de fer ratificar els Estatuts i es van signar els originals dels Estatuts i de l’acta fundacional, enmig de la satisfacció general. Les fotos il·lustre diversos moments de l’acte.