L’Estadística de moda

La Societat Catalana d’Estadística ha elaborat una col·lecció de documents sota el títol de MODA ESTADÍSTICA per il·lustrar alguns dels usos i aplicacions de la nostra ciència i per donar a conèixer el paper que aquesta té dintre del projectes de cerca i recerca.

Es tracta d’un material preparat amb fins divulgatius que explica alguns exemples on l’estadística ha contribuït en la definició i quantificació d’algunes situacions de la vida real on es requereix un coneixement objectiu, rigorós i detallat de com funciona el sistema que estem estudiant. En el següent enllaç trobareu un conjunt de pòsters il·lustrant algunes aplicacions.

Col·lecció Pòsters 2020