Notícies del la SocE

La SCE organitza una primera Jornada sobre estadística i BIG DATA

Dijous, 3 d’abril

Programa

10:00 – 10:15  Inauguració

Guadalupe Gómez, presidenta de la SCE i catedràtica del  Departament Estadística i Investigació Operativa de la UPC
Xavier López, vicepresident de la SCE i Institut d’Estadística de Catalunya
Moderador: Pedro Delicado, membre de la SCE i professor del Departament Estadística i Investigació Operativa de la UPC

10:15 – 10:55

From the big what to the big why, or how to stop worrying and love your data
Marcelo Soria-Rodríguez, co-head of the Global Big Data Initiative in BBVA

11:00 – 11:40

Recomendación personalizada en e-commerce
Pau Agulló, managing director de Kernel Analytics 

11:40 – 12:20

Pausa

12:20 – 13:00

La Estadística en los tiempos del Big Data
José Almagro, president de Bayes Forecast

13:00 – 13:45

Tertulia a càrrec dels 3 ponents. Modera Pedro Delicado

13:45  Cloenda

Magnífic Sr. Enric Fossas, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Guadalupe Gómez, presidenta de la SCE i catedràtica del  Departament Estadística i Investigació Operativa de la UPC
Xavier López, vicepresident de la SCE i Institut d’Estadística de Catalunya

 

  Inscriviu-vos aquí  

INSCRIPCIONS TANCADES

Per tal d’admetre el major nombre possible d’inscripcions, la seu de la Jornada s’ha traslladat a:

Sala d’actes ETSEIB

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
Avda. Diagonal, 647, planta baixa – 08028 Barcelona