Notícies del la SocE

Nova Junta Societat Catalana d’Estadística

El 12 de desembre va tenir lloc l’Assemblea de la Societat Catalana d’Estadística. En ella va tenir lloc la presentació i elecció de la candidatura encapçalada per l’Ernest Pons Fanals.

Els principals objectius són:

  • Enfortir els vincles de la SoCE amb els estudiants.
  • Incrementar el nombre de socis i sòcies.
  • Fer més visible la SoCE pel conjunt de la població.
  • Tot això destacant el valor de l’Estadística i de la SoCE.

Amb l’estratègia basada:

  • Donant continuïtat a les activitats ja consolidades.
  • Buscant aliances amb altres societats i institucions.
  • Funcionament a través de grups de treball: Formació, Difusió i Xarxa.

La Junta la formen:

President: Ernest Pons Fanals


Secretària: Marta Rams Paradell                               Tresorer: Llorenç Badiella Busquets

                                    

Vocal: Marta Bofill Roig                                                        Vocal: Núria Mancho Fora

                                    

Vocal: Núria Pérez Álvarez                                                  Vocal: Roger Roca Saquero