Notícies del la SocE

Presentació de Candidatures a la Junta Directiva de la SoCE

El passat dia 26, va finalitzar el termini per a la presentació de candidatures a l’elecció de càrrecs de la Junta Directiva de la SoCE, convocada el proper 14 de desembre.

Només s’ha presentat la candidatura següent:

Candidatura de Rosa Lamarca

Membres de la candidatura i càrrecs:

  • Presidenta: Rosa LAMARCA
  • Secretari: Pepus DAUNIS i ESTADELLA
  • Tresorer: Francesc PERIS
  • Vocals: Lesly ACOSTA, Llorenç BADIELLA, Martí CASALS i Núria PÉREZ