Notícies del la SocE

2a Convocatòria Borsa d’Ajuts 2019

La Societat Catalana d’Estadística obre una segona edició de la convocatòria anual 2019 de la

Borsa de 5 ajuts per a cursos d’estadística

La convocatòria permet que ​5 membres més de la S​o​CE rebin una borsa de fins a 100€ per al cofinançament de cursos relacionats amb l’estadística realitzats entre el gener i el desembre d’aquest 2019.

El termini per lliurar la sol·licitud acaba el 8 de desembre de 2019 . La resolució es publicarà el 18 de desembre de 2019.

Vegeu les Bases, el calendari i els requisits per cobrar l’ajut. Queden exclosos els cursos oficials de grau o màster, exceptuant els que formen part dels programes d’estiu.

Cartell