Presentació

 

La Societat Catalana d’Estadística es la societat que vol recollir les iniciatives dels professionals de l’Estadística a Catalunya i fomentar tot allò que permeti millorar les condicions del treball estadístic, el debat i l’anàlisi del entorn més actual de l’anàlisi de dades.

Som professionals de l’Estadística que l’hem posat al servei dels nostres objectius professionals i que l’hem convertit en l’eina fonamental de nostre treball. Així, més a més dels graduats i màsters en Estadística, àmbits com la Biologia, la Matemàtica, l’Economia i la Psicologia entre molts altres, ens hem reunit per treballar plegats i dimensionar encara més la importància de l’Estadística, tant teòrica com aplicada.

Societat Catalana d'Estadística

Paraules del president de la Societat Catalana d’Estadística

Ernest Pons Fanals
El 4 de febrer del 2020, poques setmanes de començar el mandat la Junta actual, es complien 10 anys des de la creació de la Societat Catalana d’Estadística. Per tant, és important tenir en compte que es tracta d’una Societat relativament jova. Però han estat 10 anys en que han passat moltes coses. I algunes d’elles molt relaciones amb el món de l’estadística. D’entrada, l’estadística és ara molt més coneguda que fa 10 anys. I reconeguda. I utilitzada. Tot i que també és cert que han aparegut noves tècniques, noves eines i nous reptes. I, perquè no dir-ho, noves controvèrsies a nivell científic. Fins i tot s’ha generalitzat l’ús de nous termes que hi estan molt relacionats com pot ser la ciència de dades.

Però a més, aquest desè aniversari ha coincidit amb una pandèmia que ha generat un dels reptes més importants de la humanitat des de fa dècades. I la urgència per trobar respostes ens ha confirmat, un cop més, la necessitat de buscar aquestes respostes en la ciència. Però el procés que fa avançar el coneixement no és un procés ràpid. De manera que la pandèmia ens ha confirmat, un cop més, la necessitat de prioritzar la investigació. No només en temps d’emergència, sinó sobretot en períodes de progrés. I ha quedat clar que només amb més ciència podrem superar els enormes reptes que tenim plantejats com a Societat. I l’estadística i la ciència de dades tindran un paper clau com a eines per la investigació.

Per altra banda, i passats 10 anys des de la seva creació, la Societat Catalana d’Estadística s’ha consolidat. Gràcies a la feina feta per molta gent. Continua sent una societat molt diversa i plural, com volem que sigui, on ens hi apleguem persones que ens dediquem a àmbits molt diversos. Però amb un interès compartit. Després de 10 anys queda molta feina per fer. I creiem que la nostra Societat pot fer molt per ajudar a tots aquells que usen, necessiten o es dediquen a l’estadística i l’anàlisi de dades.

Però per això és imprescindible la col·laboració de totes les sòcies i socis….. i de molta més gent.

zig zag recurs gràfic

Cordialment,

Ernest Pons

President de la Societat Catalana d’Estadística

Objectius Fundacionals
D’acord amb els Estatuts de la Societat Catalana d’Estadística (article 2.1), són objectius d’aquesta Associació:
zig zag recurs gràfic

R Promoure i estimular la recerca en Estadística, tant teòrica com aplicada.

R Fomentar el desenvolupament, aplicacions, docència i difusió de l’Estadística tant en els seus aspectes acadèmics i d’investigació com en els seus aspectes socials i professionals.

R Aconseguir una major sensibilització per part de la comunitat científica, l’Administració, les empreses i la societat en general, respecte de la importància de l’Estadística a la societat actual.

R Promoure de forma adequada els drets individuals i corporatius de totes les persones i institucions que tenen una activitat, ja sigui professional o acadèmica, vinculada amb l’Estadística.

R Actuar com a ens de referència, debat i consulta per a qualsevol dels aspectes científics i professionals referits a l’Estadística.

R Col·laborar en l’adequada difusió de totes aquelles notícies d’interès pels professionals i acadèmics relacionats amb el món de l’Estadística.

R Promoure la difusió i l’interès per l’ensenyament de Estadística a nivell primari, secundari o superior.

R Potenciar i incrementar els vincles entre els acadèmics i professionals que fan ús de l’Estadística, promovent, coordinant i estimulant totes aquelles activitats que puguin afavorir aquestes relacions.

R Assessorar els organismes oficials i privats en tot allò que tingui relació amb l’aplicació de les eines i mètodes relacionats amb l’Estadística i en la difusió de resultats estadístics derivats de la seva activitat.

Per aconseguir aquests objectius l’Associació pot organitzar congressos ordinaris i altres reunions científiques, editar butlletins d’informació, potenciar intercanvis nacionals i internacionals, fomentar la relació entre les universitats catalanes i els sectors públic i privat, estimular la investigació i difondre-la i, en general, pot realitzar qualsevol altra activitat que contribueixi a posar l’Estadística al servei de la Ciència i la Societat.

Estatuts i Reglament

El dia 7 d’octubre de 2016 es va procedir a la votació de la reforma dels Estatuts i del reglament.

Societat Catalana d'Estadística | Estatuts
Societat Catalana d'Estadística | Reglament