L’estadística es l’únic tribunal d’apel·lació per jutjar el nou coneixement  

P.C. Mahalanobis

Memòria anual
zig zag recurs gràfic
Des de la seva fundació, la Societat Catalana d’Estadística publica la seva memòria anual, un cop ha estat aprovada pels socis en l’Assemblea Anual.

En cada memòria s’hi detalla la informació anual d’altes i baixes de socis, les activitats dutes a terme detallant objectius i participació, l’informe econòmic, així com tot allò que la Junta trobi rellevant.

Les memòries es poden consultar en els següents enllaços: