zig zag recurs gràfic
Col·laboracions

Planter de Sondeigs i Experiments

La Societat Catalana d’Estadística col·labora, des de fa anys, en l’organització del Planter de Sondeigs i Experiments. Es tracta d’un concurs adreçat a estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius amb dues finalitats:

R Fomentar l’interès dels estudiants més joves per l’Estadística
R Ajudar a la tasca educativa relacionada amb l’estadística a l’àmbit de l’ensenyament secundari.

Els estudiants s’organitzen en grups, amb el suport d’un/a tutor/a del seu centre, per elaborar un treball inèdit, amb temàtica i objectius escollida lliurament.
Cada any es forma un Jurat, en el que hi participen membres de la SoCE, a més de la resta d’organitzacions col·laboradores.

Aquest Jurat valora, especialment:

R L’originalitat del tema
R La claredat amb què s’especifica l’objectiu del treball
R L’aplicació de l’estadística en el disseny la recollida de dades
R La correcta descripció estadística de les dades
R L’anàlisi estadística de resultats
R Les conclusions del treball,
· l’anàlisi crítica desenvolupada
R L’informe final.

El nombre de participants ha anat incrementant-se els darrers anys. I cada cop és més destacable la varietat i la qualitat de treballs que s’hi presenten. Els equips guanyadors de les diverses categories participen a la Fase Nacional del concurs, anomenat “Incubadora de Sondeos y Experimentos”.

Per a més informació sobre el concurs es pot consultar la seva pàgina web. Allí s’hi poden trobar els premiats en cadascuna de les edicions.