La falta de pensament estadístic és la principal deficiència intelectual de la cultura.

Steven Pinker

La Societat

 

La Societat Catalana d’Estadística té una curta història però ja plena d’accions i una certa tradició en les seves actuacions. Té com a finalitat la coordinació d’activitats i ser el punt de trobada de l’Estadística catalana.

Història

\
2023
 • A l’Assemblea General de la Societat de l’11 de desembre del 2016, es va escollir la nova Junta que queda constituïda de la forma següent: Presidenta, Isabel SERRA MOCHALES; Secretària, Yovaninna ALARCÓN SOTO; Tresorer, Llorenç BADIELLA BUSQUETS; i els Vocals, Natàlia VILOR TEJEDOR, Jordi CORTÉS MARTÍNEZ, Núria PÉREZ ÁLVAREZ i Laura CALVET LIÑÁN.
\
2019
 • A l’Assemblea General de la Societat del 12 de desembre del 2019, es va escollir la cinquena Junta  que queda constituïda de la forma següent: President, Ernest PONS FANALS; Secretària, Marta RAMS PARADELL; Tresorer, Llorenç BADIELLA BUSQUETS; i els Vocals, Marta BOFILL ROIG, Núria MACHO FORA, Núria PÉREZ ÁLVAREZ i Roger ROCA SAQUERO.
\
2017
 • El 6 d’Octubre de 2017, a causa de la defunció de Francesc Peris, Moisès Gomis fou nomenat tresorer.
\
2016
 • A l’Assemblea General de la Societat de l’11 de desembre del 2016, es va escollir la Junta, amb els nou estatuts. Desapareixen el vicepresident i el president sortint. La Junta queda constituïda de la forma següent: Presidenta, Rosa LAMARCA CASADO; Secretari, Pepus DAUNIS i ESTADELLA; Tresorer, Francesc PERIS BALAGUÉ (2016) i Moisés GÓMEZ MATEU (2017 -2019); i els Vocals:
  Lesly ACOSTA ARGUETA, Llorenç BADIELLA BUSQUETS, Martí CASALS TOQUERO i Núria PÉREZ ÁLVAREZ
\
2015
 • A l’Assemblea General de la Societat del 11 de març del 2015, es van renovar la vocalia que hi havia vacant. Va resultar escollit per votació en Pepus Daunis i Estadella
  A l’Assemblea General de la Societat del 2 d’octubre del 2015, es van renovar tres vocals de la Junta, en escollir per votació a Pepus Daunis, Ramón Clèries i Alba Navarro. Van deixar els seus càrrecs en aquella data: Montserrat Guillén i Xavier Tort-Martorell
\
2014
 • A l’Assemblea General de la Societat del 3 d’octubre del 2014, es va procedir votar i escollir la candidatura a Junta presentada per Joan Guardia, i formada per ell mateix en el càrrec de vicepresident, Sara Fontdecaba (secretària), Susana Pérez (tresorera), Montserrat Guillén (vocal) i Rosa Lamarca (vocal). Van cedir el seu càrrec: Pere Puig (tresorer) i Ernest Pons (vocal).
\
2013
 • A l’Assemblea General de la Societat del 4 d’octubre del 2013, es va procedir a la renovació de les dues vocalies que calia actualitzar. Es varen substituir els vocals Daniel Baena i Vladimir Zaiats pels nous vocals Xavier Tort i Joan Guàrdia. La Junta quedà constituïda de la forma següent
\
2012
 • Durant el 2012 es van renovar tots els càrrecs de la junta a excepció de dues vocalies. La nova presidència correspon a l’anterior vicepresidenta. Els dos càrrecs de vocals no renovats van ser escollits per l’assemblea general el 30 de setembre del 2011 i, per tant, no seran renovats fins al 2013. El president anterior, ocupa ara el càrrec de president sortint. A l’Assemblea General de la Societat del 5 d’octubre del 2012 la Junta quedà constituïda de la forma següent:
\
2010
 • El dijous 4 de febrer de 2010 a les 18.00 a la seu de l’IDESCAT, via Laietana 58, Barcelona, es convocava a l’Assemblea fundacional de la Societat Catalana d’Estadística, amb una proposta d’estatuts elaborada per una Comissió ad hoc
  El 30 d’abril del 2010 es va tenir coneixement de la Resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la qual s’havia inscrit en la Secció Primera del Registre d’Associacions de la Generalitat la Societat Catalana d’Estadística. En virtut d’aquesta Resolució quedaven ratificats els Estatuts presentats en l’Assemblea fundacional
  El 30 de juny del 2010 es va convocar la primera Assemblea General de la Societat
  En aquesta assemblea fou escollit el primer president electe de la Societat Catalana d’Estadística i la primera Junta
\
2009
 • El dimarts 1 de desembre de 2009 Josep Maria Vegara, president del Consell Català d’Estadística, convocava a una reunió per tractar el tema de la creació de la Societat Catalana d’Estadística. Una petita comissió havia estat confeccionant un document de treball que seria la base per iniciar un intercanvi d’idees.