Notícies del la SocE

2a convocatòria de la Borsa d’Ajuts 2017

La Societat Catalana d’Estadística obre una segona convocatòria en l’edició 2017 de la Borsa de 9 ajuts per a cursos d’estadística

2a Borsa Ajuts SoCE_2017_Cartell

La convocatòria permet que ​9 membres de la S​o​CE rebin una borsa de fins a 100€ per al cofinançament de cursos impartits a Catalunya entre gener i desembre d’aquest 2017

El termini per lliurar la sol·licitud acaba el 9 de desembre de 2017 . La resolució es publicarà el 13 de desembre de 2017

Vegeu les Bases, el calendari i els requisits per cobrar l’ajut. Queden exclosos els cursos oficials de grau o màster, exceptuant els que formen part dels programes d’estiu.

Cartell