Notícies del la SocE

7 de Març de 2019: Assemblea SoCE

Assemblea General de membres de la Societat Catalana d’Estadística el proper dijous 7 de Març de 2019 a les 18:30h

Aquesta es celebrarà a la Sala d’actes de la FME, carrer Pau Gargallo, 14. 08028 Barcelona, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de l’assemblea del 5 d’octubre de 2018
  2. Memòria 2018
  3. Tancament comptes 2018
  4. Pressupost 2019
  5. Torn obert

Seguidament hi haurà les ponències convidades

  •        Dr. Xavier Tort-Martorell professor UPC

                  Statistical Engineering: de la pràctica a la teoria

  •        Dr. Frederic Udina director de l’IDESCAT

                Estadística pública, oficial, o estadística a seques?