Notícies del la SocE

Acte de Nadal i Assemblea General de Socis SoCE

El proper 14 de desembre tindrà lloc l’Acte de Nadal de la Societat Catalana d’Estadística, i també convocar l’Assemblea general de socis.

Celebrarem totes dues reunions a la Sala d’Actes de la nostra seu social (FME, c/Pau Gargallo, 5. 08028-Barcelona), amb l’horari i l’Ordre del dia que es detalla a continuació:

17:30 – Paraules de benvinguda del degà de la FME, Dr. Jaume Franch i el president de la SoCE, Sr. Xavier López

17:45 – Acte de Nadal. Competències no estadístiques en estadística

19:00 – Assemblea de la SoCE. Ordre del dia:

  1. Aprovació acta Assemblea 7-X
  2. Memòria anual de la SoCE
  3. Acomiadament de la Junta sortint
  4. Temps a disposició de Rosa Lamarca, candidata a presidenta de la SoCE, i el seu equip
  5. Votació de la candidatura de Rosa Lamarca. Escrutini.
  6. Precs i preguntes

20:30 – Copa de cava

21:00 – Final