Notícies del la SocE

Assemblea General de la Societat Catalana d’Estadística

assgralaEl 20 d’octubre de 2010, coincidint amb el Dia de l’Estadística de Catalunya i el Dia Mundial de l’Estadística, els socis fundadors es van reunir a la seu vella de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

 

 

assgralcL’Assemblea es va celebrar en l’aula T2 de la Facultat de Matemàtiques. Hi van assistir 27 membres fundadors. Entre els acords fonamentals amb efectes immediats que es van prendre hi ha la fixació dels diversos tipus de quotes i la decisió d’obrir la Societat a nous socis, un cop tancat el període fundacional.

assgralbD’acord amb l’article quart dels Estatuts, per a l’admissió de nous socis basta que aquests ho demanin per escrit a la Junta Directiva (una sol·licitud que, en la pràctica, consisteix en emplenar i enviar un formulari habilitat a la pàgina web) i que aquesta ho aprovi. La Junta haurà d’informar l’Assemblea General de les noves altes en la primera convocatòria que se celebri.