Notícies del la SocE

Assemblea General de la Societat el proper dia 29 de juny 2010

El dia 4 de juny de 2010 s’ha convocat l’Assemblea General de la Societat el proper dia 29 de juny a les 18:00h.

 L’ordre del dia de la convocatòria és el següent

  1. Votació de les candidatures presentades a les eleccions a la Junta Directiva de la Societat
  2. Acceptació dels càrrecs per part dels membres de la candidatura triada
  3. Revocació de la Junta Directiva actual (en funcions) i nomenament de la nova Junta Directiva
  4. Precs i Preguntes