Notícies del la SocE

Benvinguda a nous socis

La Junta Directiva aprova nous ingressos a la Societat Catalana d’Estadística

 Un cop tancat el període fundacional, la Junta Directiva ha normalitzat l’accés de nous membres a la SCE. Amb aquesta finalitat s’ha habilitat en la pàgina web un formulari d’inscripció
D’acord amb els Estatuts, les persones que desitgin ingressar en la nostra Societat basta que ho facin saber per escrit a la Junta Directiva, manifestant el seu interès en esdevenir membres —declaració que, en la pràctica, es fa emplenant el formulari. En la primera reunió de Junta posterior a la recepció de la sol·licitud s’aprovarà o rebutjarà l’ingrés. L’Assemblea General coneixerà aquesta decisió en la primera convocatòria que se celebri.

En la reunió del passat dia 2 de novembre de 2010 la Junta va aprovar el nomenament com a nous socis de les persones citades a continuació. És molt satisfactori donar una benvinguda afectuosa a:

Marc Ajenjo Cosp
Xavier Bardina Simorra
Marta Casals Fontanet
Martí Casals Toquero
Joan García Román
Laura Pareja Fernández