Notícies del la SocE

Comiat Junta sortint SoCE

En nom de la Junta sortint, el president Xavier López, va agrair a l’Assemblea la confiança mostrada els darrers dos anys, i als membres de la Junta sortint la seva bona disposició, la feina feta i el seu bon criteri en l’exercici del càrrec.

També va destaca dues de les implicacions que té, al seu entendre, la naturalesa professional de la nostra Societat. L’estadística professional integra les activitats acadèmica i científica, però generalment es desenvolupa en altres camps molt diversos, amb els quals coopera, col·labora i s’hi relaciona.

Per aquestes raons l’estadística professional exigeix de forma natural determinades habilitats, competències i coneixements que superen el nucli de l’estadística teòrica formal, i que s’ajusten a les necessitats específiques de cada camp.

És d’aquí que ens ve la interpretació àmplia i integradora de la nostra disciplina, que tant caracteritza aquesta societat.