Notícies del la SocE

Dia de l’Estadística 2013 – 4 D’OCTUBRE

Institut d’Estudis Catalans

Divendres, 4 d’octubre

Carme, 47 – 08001, Barcelona

Sala Prat de la Riba

Enguany el Dia de l’Estadística té una especial importància, atès que s’escau en la celebració de l’Any Internacional de l’Estadística.


Programa

President d’Honor: Honorable Conseller d’Economia i Coneixement, Sr. Andreu Mas-Colell, representat pel senyor Frederic Udina Abelló, director de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

10:00   Inscripció
10:30   Benvinguda, a càrrec del  Sr. Frederic Udina, director de l’Idescat (per delegació de l’Hble.

           Sr. Andreu Mas-Colell).
10:45   Celebrant els Dies de l’Estadística
11:00   Conferència, a càrrec del Dr. David Rossell (University of Warwick)
11:30   Taula Rodona. Què pot fer l’Estadística per la Salut? Hi intervindran:           

  • Dr. Christian Brander. Professor investigador ICREA. Institut de Recerca de la SIDA – IrsiCaixa. Director científic del programa HIVACAT.
  • Dra. Montserrat Guillén. Directora del Riskcenter, IREA-UB. Premi ICREA Academia 2011. Acadèmica de la Reial Academia de Doctors.
  • Dr. Ferran Torres. Director Científic de la plataforma de Bioestadística de l’IDIBAPS-Hospital Clinic Barcelona. Professor Associat a la UAB. Consultor de l’Agencia Espanyola del Medicament (AEMPS) i de l’Agencia Europea del Medicament (EMA).
  • Dr. Miquel Porta. Investigador a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i catedràtic de salut pública Universitat Autònoma de Barcelona.

Moderador: Dr. Pere Puig (Universitat Autònoma de Barcelona)

12:30   Trivialment estadístic
13:30   Entrega dels premis del XI Concurs Student d’Estadística Aplicada
14:00   Dinar (opcional)

15:00   Assemblea General de la Societat Catalana d’Estadística
 

Inscriviu-vos aquí.

Com sempre, feu extensiva aquesta invitació a qui cregueu oportú.

Us hi esperem!