Notícies del la SocE

El Dia de l’Estadística 2012 va ser molt concorregut

Entreu al títol per a una crónica ràpida, fotografíes, materials i els noms dels premiats en el

X Concurs Student d’Estadística Aplicada

diaest2012aEl senyor Jaume García Villar (U. Pompeu Fabra) va parlar sobre El futur de l’estadística oficial i el paper de l’estadística regional. Seguiu el títol per accedir al material que va acompanyar la conferència. Després del cafè, el senyor Antoni Espasa Terrades (U. Carlos III) va particularitzar les explicacions del senyor García Villar al cas de les Estadístiques i prediccions macroeconòmiques en les comunitats autònomes (també hi ha disponible el material).

En la taula rodona que hi va haver a continuació els assistents es van interessar sobre aspectes molt diversos de l’estadística regional.

Així, es va demanar als ponents quines línies d’acció poden seguir les oficines d’estadística regional per atendre els seus especials requeriments d’informació; quins eren els efectes introduïts per la càrrega semàntica del llenguatge tècnic de l’estadística (pertorbació, residu, atípic, etc); sobre els procediments de predicció de les balances fiscals; o sobre l’existència d’un diferencial d’inflació entre regions.

Quant a l’ús de les fonts estadístiques i la generació de continguts estadístics, es va preguntar als ponents sobre l’aprofitament que poden fer les empreses de la informació generada per l’estadística oficial i, recíprocament, els continguts que poden generar les oficines d’estadística a partir de la informació generada per les grans empreses (sobretot, financeres).

Finalment es van atorgar els tres premis del X Concurs Student d’Estadística Aplicada.

  • Premi Idescat al millor treball, obtingut pel senyor Oriol Padró Roig pel seu treball de fi de grau Predicció de la probabilitat de pluja: models Markovians locals. Va ser lliurat pel senyor Frederic Udina, director de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
  • Premi Almirall al millor treball en bioestadística, per a la senyora Núria Torà Suárez perAvaluació de l’ús de la punció-aspiració amb agulla fina (PAAF) en pacients diagnosticades de càncer de mama. L’entrega va anar a càrrec de la senyora Rosa Lamarca, Cap d’Estadística clínica a Almirall S.A.
  • Premi SEA al treball més original, guanyat per la senyora Alba Miró Balada pel treball titulat Factors que influeixen a la collita d’olives per campanya al poble de la Galera: quilos d’olives i litros d’oli. Tast d’olis. Va fer els honors el senyor Llorenç Badiella, director del Servei d’Estadística de la UAB.

El Dia de l’Estadística va cloure amb un càtering servit a la mateixa UPC.

A més de les fotografies que acompanyen aquesta notícia, n’hi ha altres a la FME

Felicitem des d’aquí els organitzadors pel seu encert, i als tres premiats Student pel seu èxit!