Notícies del la SocE

Eleccions a la Junta de la SoCE

L’Assemblea General de la Societat Catalana d’Estadística va aprovar el passat 4 d’octubre convocar eleccions als càrrecs de la Junta i el següent calendari:

4 novembre 2019 Convocatòria oficial i inici presentació de candidatures
24 novembre 2019 Fi presentació de candidatures
26 novembre 2019 Proclamació de candidatures
27 novembre 2019 Inici de la campanya electoral
11 desembre 2019 Fi de la campanya electoral
12 desembre 2019 Eleccions  i proclamació candidatura guanyadora

 

La votació s’efectuarà el proper dia 12 de desembre, a l’Assemblea General que se celebrarà en coincidència amb l’activitat de Nadal.