Notícies del la SocE

Es presenta la Societat Catalana d’Estadística

vegarapresentaciosecEl seu president, Josep M. Vegara, exposa els objectius de la Societat i presenta la pàgina web.

Entre els actes amb què es van celebrar el Dia de l’Estadística de Catalunya i el Dia Mundial de l’Estadística, la Societat Catalana d’Estadística va fer públic el seu compromís amb la promoció de l’estadística catalana i dels professionals que la fan possible.

El seu president, el catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona Josep M. Vegara, va fer èmfasi que la Societat és una associació professional. Els seus objectius, explicitats en els estatuts de la Societat, i també les activitats dirigides a assolir-los, volen reforçar el coneixement de la professió d’estadístic i fer més densos els lligams entre les persones que s’hi dediquen. Això inclou les persones que s’interessen per l’estadística o que s’hi voldrien dedicar professionalment en el futur.

Els seus membres fundadors treballen en àmbits i institucions molt diverses (l’empresa privada, l’administració, les universitats) i aquesta transversalitat queda reflectida en la composició de l’actual Junta Directiva, nomenada a finals de juny passat.

En la fase inicial la feina de la Junta s’ha centrat en donar a la Societat forma legal i un programa d’actuació per als propers dos anys. En aquesta fase constitutiva el nombre de socis s’ha limitat als fundadors. Un cop superada l’etapa fundacional, però, l’augment del nombre de socis és un objectiu prioritari.

El professor Vegara va reservar els darrers minuts del seu parlament a presentar breument el web de la Societat, tot advertint que el dinamisme dels seus continguts reflectirà el de la pròpia associació.