Notícies del la SocE

Exposicions commemoratives de l’activitat estadística

Diverses universitats catalanes organitzen exposicions per celebrar el Dia de l’Estadística de Catalunya i el Dia Mundial de l’Estadística.

 Per tal de commemorar tots dos dies, la Biblioteca de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona ha preparat l’exposició L’Estadística, del caos a l’ordre, visitable a l’adreça:

http://mat.uab.cat/estad/20102010/ (data del vincle: 25-X-2010)

En el mateix sentit, la Universitat de Vic ha preparat una altra exposició, visitable a la Torre dels Frares. No és consultable per Internet, però en canvi sí que es pot consultar el fons d’estadística del catàleg de la seva biblioteca si aneu a:

http://news.uvic.cat/2010/10/20/exposicio-dia-mundial-de-lestadistica/ (data del vincle: 20-X-2010)