Notícies del la SocE

La SCE convoca un premi per a periodistes

Premi 2012 d’Excel·lència Estadística en Periodisme

S’adreça als articles publicats durant l’any 2011 en la premsa escrita de Catalunya (ja sigui impresa o digital). Vol fomentar l’ús de l’Estadística en Periodisme.

L’interior de la notícia conté les bases i la dotació.

[rule type=”basic”]

Societat Catalana d’Estadística vol fomentar l’ús de l’Estadística en Periodisme. La relació entre tots dos oficis ha estat destacada en diverses ocasions, fins al punt que en periodisme hi ha corrents expressament dedicats a fer èmfasi en les possibilitats d’aprofitar l’estadística. De vegades, i en termes generals, aquests corrents es coneixen amb el nom de Periodisme de precisióPeriodisme de dades, o altres de similars.

El Premi d’Excel·lència Estadística en Periodisme vol posar en relleu el fet que la quantificació és quelcom valuós per posar a disposició dels ciutadans una informació acurada. És un mètode que permet analitzar, qüestionar i investigar qualsevol circumstància d’interès de la societat. Per aquestes raons la Societat Catalana d’Estadística convoca el

Premi 2012 d’Excel·lència Estadística en Periodisme

Bases del Concurs

1. El Premi tindrà en consideració els articles publicats en la premsa escrita de Catalunya (ja sigui impresa o digital) entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011, i en la redacció dels quals tingui un pes important l’ús de recursos estadístics o de dades estadístiques, en qualsevol de les possibles variants.

2. Queden exclosos els articles publicats en revistes tècniques i que tinguin per objectiu la disseminació d’innovacions i tècniques estadístiques dirigides a professionals experts. També queden exclosos els articles sense autor personal conegut.

3. Per tal que un article pugui participar en el Premi, haurà de ser nominat per algun membre de la SCE.

4. Les persones no membres de la SCE que desitgin fer una nominació hauran de posar-se en contacte amb la Junta Directiva d’aquesta Societat per tal que autoritzi la nominació.

5. Les persones que vulguin fer una o més nominacions d’acord amb les pautes exposades als apartats 3 i 4 hauran d’enviar una còpia de cada article en format pdf a l’adreça de correu electrònic secretari@socestadistica.org, expressant el seu desig de nominar aquests articles al Premi.

6. Les nominacions s’hauran de fer abans del 15 de juliol de 2012.

7. Una vegada finalitzat el termini per participar en el Premi, i a partir del 15 de juliol de 2012, un Jurat seleccionarà l’article guardonat. El Jurat estarà constituït per personalitats rellevants del sector de la comunicació i del món de l’estadística i seguirà criteris de rigor, qualitat i excel·lència estadística i periodística.

8. La dotació econòmica del premi serà de 1000 euros per a l’autor de l’article guardonat. El premi s’acompanyarà d’un diploma acreditatiu. La persona que hagi nominat l’article també rebrà el reconeixement d’un diploma. El premi i els diplomes es lliuraran durant la celebració del Dia de l’Estadística de Catalunya 2012, la propera tardor.

 

Barcelona, 30 de maig de 2012

Junta de la Societat Catalana d’Estadística

Descarrega BASES