Notícies del la SocE

L’Assemblea General de la Societat, 29 de juny de 2010.

L’Assemblea General de la Societat, celebrada el dia 29 de juny de 2010 a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC) va votar la única candidatura que es postulava a les eleccions a Junta Directiva de la Societat.

La candidatura estava integrada per persones procedents tant de diverses universitats com de l’administració i l’empresa privada.

La constituïen Josep Maria VEGARA (President), Guadalupe GÓMEZ (Vicepresidenta), Xavier LÓPEZ (Secretari), Pere PUIG (Tresorer), Daniel BAENA (Vocal), Jordi OLIVERES (Vocal), Ernest PONS (Vocal) i Vladimir ZAIATS (Vocal).

assemblea 2010

 

Els resultats de la votació van ser els següents:

  • Presents (inclou cinc vots delegats; es conserva l’escrit de delegació): 24
  • Vots Emesos: 24
    • A favor: 24
    • En contra: 0
    • Nuls: 0
  • Abstencions: 0

Després del recompte, efectuat per una Mesa d’Edat, els membres de la candidatura van acceptar el nomenament per al càrrec al quals es presentaven, la Junta en funcions va quedar dissolta i les persones de la candidatura van quedar constituïdes en nova Junta. El senyor Josep Maria Vegara, nou President de la Societat, va agrair la confiança i el suport mostrat i també, de forma molt especial, els esforços dels senyors Martí Recober i Nafría Mitjans durant el temps esmerçat en la Junta en funcions.