Notícies del la SocE

New Guidelines for Statistical Reporting in the New England Journal of Medicine

Com a conseqüència de la Declaració de l’American Statistical Association sobre la significació estadística i els valors p el New England Journal of Medicine ha publicat recentment una editorial sobre  New Guidelines for Statistical Reporting in the Journal.

En l’editorial comença dient que potser alguns lectors poden haver notat una informació més parsimoniosa en relació a la informació dels valors p i això, expliquen, és degut a  que recentment es van implementar directrius del Journal que limiten l’ús dels valors p per a comparacions secundàries i altres.

Exposen que ara han aclarit, ampliat i perfeccionat les directrius estadístiques per als autors per tal d’abastar tant assajos clínics com estudis observacionals.

Podeu trobar a continuació l’enllaç a les pautes estadístiques per als autors: Statistical reporting guidelines