Notícies del la SocE

Nova Junta SoCE

El 14 de desembre, en el marc de l’Assemblea, va tenir lloc la votació  de la candidatura a Junta, constituïda d’acord amb l’estructura dels nous estatuts per les set persones següents:

  • ROSA LAMARCA, candidata a presidenta
  • PEPUS DAUNIS i ESTADELLA, candidat a secretari
  • FRANCESC PERIS, candidat a tresorer
  • LESLY ACOSTA, candidata a vocal
  • LLORENÇ BADIELLA, candidat a vocal
  • MARTÍ CASALS, candidat a vocal
  • NÚRIA PÉREZ, candidata a vocal

Un cop presentada la candidatura per la candidata a presidenta Rosa Lamarca, distribuïdes les paperetes i emesos els vots, l’escrutini va ser:

  •  Vots emesos: 32 (inclosos tres vots delegats)
  •  Vots en favor de la candidatura de Rosa Lamarca: 32
  • Vots en blanc i/o nuls: 0

La senyora Rosa Lamarca, en nom del seu equip,  va agrair a l’Assemblea la confiança dipositada en la nova Junta i també a l’anterior Junta la tasca realitzada.