Notícies del la SocE

Recommendations to Funding Agencies for Supporting Reproducible Research

Així com els estadístics juguem un paper destacat en la producció d’investigació reproduïble, cada vegada més també les publicacions científiques i els organismes posen un major èmfasi en la investigació reproduïble.

L’American Statistical Association ha desenvolupat un document d’orientació que proporciona a agències d’ajuts a la investigació suggeriments per a la forma en què poden ajudar a donar suport a la investigació reproduïble. Donant a conèixer la feina d’estadístics destacats i el valor de l’estadística per a la ciència, el document puja també el perfil i remarca la veu dels estadístics.

El document “Recommendations to Funding Agencies for Supporting Reproducible Research“, comença diferenciant entre dos termes mal usats sovint: reproduïble i replicable. A continuació, s’enumeren els principis clarament definits que han de seguir les “millors pràctiques en relació a la reproductibilitat i també s’aborden diferents barreres que existeixen en la investigació.

Podeu trobar més informació a la següent pàgina web