Tag Archives: Ajuts

2013 Bosses d’ajuts per a cursos d’estadística

2013 Bosses d’ajuts per a cursos d’estadística

La Societat Catalana d’Estadística convoca la 2ª edició de la Bossa de 10 ajuts per a cursos d’estadística Cada bossa està dotada fins a 100€ per al cofinançament de cursos impartits a Catalunya entre gener i juliol d’aquest 2013 Vegeu aquí les bases de la convocatòria, el calendari i els requisits per cobrar l’ajut Queden exclosos els cursos oficials de grau o màster