La Societat Catalana d’Estadística creix

Benvinguda a nous socis

Notícies del la SocE Benvinguda a nous socis La Junta Directiva aprova nous ingressos a la Societat Catalana d’Estadística  Un cop tancat el període fundacional, la Junta Directiva ha normalitzat l’accés de nous membres a la SCE. Amb aquesta finalitat s’ha habilitat...