Volum 42(2) de la revista SORT. Juliol-Desembre 2018

Notícies del la SocE Volum 42(2) de la revista SORT. Juliol-Desembre 2018 Ja estan disponibles els continguts del número 2 del volum 42 corresponent al període juliol-desembre del 2018 de la revista estadística internacional SORT on s’inclouen un article invitat...