Notícies del la SocE

“Estadística i Música” sorprèn i agrada

La Societat Catalana d’Estadística acull l’estrena absoluta de Fantasia sobre el PIB de Catalunya i els seus sectors, una composició d’Alicia Coduras per a violí i guitarra.

Després de la benvinguda del President de la SCE, Josep Maria Vegara, hi va haver un breu parlament d’Àlex Costa per introduir l’obra. Els sons de l’economia catalana segons Alicia Coduras, va dir, són un cas poc corrent de traducció de dades a música. Se situa en una posició intermèdia entre la conversió mecànica de dades (per exemple, a l’INE) i l’efecte estètic que produeixen (per exemple, al Tableaux de statistiques inclòs a Souvenirs de l’Exposition de Mompou).

estadimusic1

Entreu dins la notícia per descobrir de quina forma Alícia Coduras compon música a partir de dades estadístiques.

A continuació, l’economista i compositora Alicia Coduras va explicar l’essencial de la relació teòrica entre Música i Estadística. Establert aquest fonament, va observar que les dades del PIB en nivells proporcionen un tipus de melodia que en música es denomina escala cromàtica. La melodia, però, guanya interès si s’expressa en termes de taxes de variació interanuals, un cop traduïdes, reescalades, arrodonides i ajustades per aproximació a la nota corresponent. El resultat s’apropa a un concepte de música més aviat serial i dodecafònic.

Trobareu al material d’Alicia Coduras més detalls sobre el procediment mitjançant el qual ha traduït a sons musicals les taxes de variació interanuals del Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya, del període 2001-2011. Si voleu provar de replicar-lo, hi ha disponibles muntanyes de dades a la pàgina web de l’Idescat. Ara bé, si us estimeu més anar directament als resultats, podeu llegir la partitura, o bé escoltar la melodia.

estadimusic2

En la segona part de la sessió, el duo format pels intèrprets Román de Urrutia (violí) i Claudio Ferrer (guitarra) va presentar l’excel·lent i variada selecció de peces musicals que es detallava en el programa. No eren peces relacionades amb l’estadística, però van fer les delícies dels assistents a l’acte.

estadisticaimusica