Daily Archives: 29 gener, 2017

Recommendations to Funding Agencies for Supporting Reproducible Research

Així com els estadístics juguem un paper destacat en la producció d’investigació reproduïble, cada vegada més també les publicacions científiques i els organismes posen un major èmfasi en la investigació reproduïble. L’American Statistical Association ha desenvolupat un document d’orientació que proporciona a agències d’ajuts a la investigació suggeriments per a la forma en què poden ajudar a donar suport a la investigació reproduïble. Donant a conèixer la feina d’estadístics destacats i el valor de l’estadística per a la ciència, el document puja també el perfil i remarca la veu dels estadístics. El document “Recommendations to Funding Agencies for Supporting Reproducible Research“, comença diferenciant entre dos termes mal usats sovint: reproduïble i […]

8è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

El concurs Planter de Sondeigs i experiments es convoca anualment des de 2010. És una activitat adreçat a estudiants d’ESO i batxillerat i té com a objectiu principal despertar en els alumnes la curiositat per l’estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials. Els objectius principals són: – fomentar l’interès dels alumnes per l’Estadística; – incentivar la tasca educativa en aquest àrea de coneixement que es porta a terme en els centres de secundària. La Societat Catalana d’Estadística és una de les entitats col·laboradores. Les dates importants a tenir en compte en aquesta convocatòria són: Termini d’inscripció: Del 23 de gener fins […]