Nova Junta SoCE

Notícies del la SocE Nova Junta SoCE El 14 de desembre, en el marc de l’Assemblea, va tenir lloc la votació  de la candidatura a Junta, constituïda d’acord amb l’estructura dels nous estatuts per les set persones següents: ROSA LAMARCA, candidata a presidenta...